Afscheid Dhr. Jak en een warm welkom voor Mw. Bijman

Na ruim 9 jaar neemt Dhr. Jak afstand van zijn prachtige taak, het verzorgen van de eretekenen voor de Gregoriusvereniging. Doordat hij vaak bang was dat de Post een steekje zou laten vallen, dat er pakketjes zoek zouden raken, nam hij deze taak vrijwillig op zich. Hij verzamelde de pakketjes en ging met zijn auto, of op zijn fiets het Bisdom in. Van Den Helder tot ’t Gooi, van Enkhuizen tot Buitenkaag en Warmond. Uiterst zorgvuldig zorgde hij dat menig jubilaris zijn of haar ereteken keurig op tijd ontving. Vanwege zijn mooie leeftijd van 80 jaar vond hij het tijd het stokje aan een jongere generatie over te geven. Hij dankt de bestuursleden van de KssG-HA voor de prettige samenwerking en vertrouwt erop, dat zijn opvolger, Anneke, zijn werk succesvol voortzet.

Natuurlijk danken wij Dhr. Gerard Jak als bestuur voor zijn jarenlange waardevolle inzet. We hebben gemeend dat deze waardering geuit mocht worden door het uitreiken van de Eremedaille voor Bijzondere Verdiensten. Met de daarbij behorende bloemen en lovende woorden geven ook wij als bestuur de belangrijke taak van Dhr. Gerard Jak graag in handen van Mw. Anneke Bijman.

Zij gaat vol enthousiasme beginnen aan de mooie taak van “medewerkster Eretekenen KSSG”.

Anneke is lid van meerdere koren in de Pancratiuskerk en geeft leiding aan de “Inzinggroep Bakkum” die al ruim 20 jaar vieringen voorbereidt en daar hun medewerking aan geeft. Zij is zeer initiatiefnemend en is alom bereid om, vaak ook ad-hoc, in te springen daar waar geraagd. Daarnaast vervult zij de mooie taak als oma van haar 2 jarige Jef!