Afscheid Lia Pennycook-Hilbers

Na onze vergadering van 13 juli hebben we afscheid genomen van Lia Pennycook-Hilbers, die onze KSSG en voorganger NSGV Haarlem-Amsterdam meer dan 11 jaar heeft bijgestaan als notuliste van onze vergaderingen.
Lia heeft dat altijd op zeer secure wijze gedaan en zonder haar was goed besturen toch behoorlijk lastiger geworden. Wij zijn Lia dan ook zeer erkentelijk voor al haar inspanningen en mooie werk. Wij zullen haar in de toekomst node gaan missen!

In zijn dankwoord appelleerde voorzitter Tom van Brederode aan de soms heel fijntjes door Lia gemaakte opmerkingen tijdens het schrijven van haar notities. Niet zelden werden die opmerkingen later aangehaald, omdat zij vaak hele rake waarheden omvatten. Lia vond, in al haar bescheidenheid, dat haar opmerkingen er niet zoveel toe deden; Tom heeft dat duidelijk rechtgezet.

Als dank voor zoveel steun hebben wij na afloop van de vergadering Lia een lunch aangeboden. Wij hadden daar, zonder dat zij dat wist, ook haar man voor uitgenodigd.
De lunch en het afscheid, met bloemen en een cadeaubon, was voor ons allen een mooi besluit van de samenwerking die wij 11 jaar hadden.

Wij hopen dat Lia en Kenneth nog heel lang van hun welverdiende rust kunnen gaan genieten.