Basiscursussen cantor krijgen vervolg

Zaterdag 13 februari jl. kregen zes deelnemers aan de basiscursus cantor in Hoofddorp een getuigschrift nadat zij deze cursus hadden voltooid. In december jl. hebben zeven deelnemers al een basiscursus cantor in Middenmeer (parochie Wieringermeer) afgesloten. De cursisten werden gedurende vijf lessen ingevoerd in de basiskennis en de elementaire vaardigheden die nodig zijn om als voorzanger een belangrijke rol te vervullen in de liturgie. Naast de zangtechniek kwamen ook ter sprake: het gebruik van een microfoon (zowel bij het voorzingen als bij het aankondigen van de gezangen!), het contact met de organist, het stimuleren van de samenzang, de antwoordpsalm en het allelujavers, etc.

In maart a.s. gaan de zeven deelnemers van de basiscursus aldaar verder met de vervolgcursus. Later in het voorjaar (mei of juni) zal ook in Hoofddorp een vervolgcursus cantor van start gaan met in ieder geval vier deelnemers. Bij de cursus in Hoofddorp kunnen zich nog deelnemers aansluiten die al enige ervaring hebben als cantor. Meer informatie over de cursus leest u hier.