Broeder Simon, hartelijk bedankt!

Vrijdag 19 september stond in het teken van het afscheid van broeder Simon als bestuurslid. Ons zeer gewaardeerd bestuurslid had in het voorjaar al gemeld dat zijn kwakkelende gezondheid hem noopte om zijn lidmaatschap van ons bestuur te beëindigen. De meest gepaste plaats om een waardig afscheid voor broeder Simon te vieren, was in zijn eigen abdij. Na de eucharistieviering van de ochtend van deze vrijdag verzamelden wij ons in de bibliotheek van de abdij en weldra was Simon in ons midden. Helaas moest voorzitter Tom van Brederode zich de ochtend met griepverschijnselen afmelden, maar de overige bestuursleden waren aanwezig. Ook Lia Pennycook en Bert Stolwijk wilden dit afscheid graag bijwonen.

Koffie met gebak, zo wilde broeder Simon wel afscheid nemen. Natuurlijk volgde een officieel gedeelte, waar stilgestaan werd bij de bijzondere waarde die broeder Simon voor onze stichting jarenlang heeft gehad en werd een fraai boeket bloemen als blijk van waardering overhandigd.
Bestuurslid Sandra Fase had een aandenken voor broeder Simon meegenomen uit het bedevaartoord in Banneux (België).

In het zeer geanimeerde gesprek wat daarop volgde kwamen de herinneringen van Bussum uitgebreid ter sprake en werden ook allerlei anekdotes weer tevoorschijn gehaald. Eenieder had wel haar, of zijn eigen herinnering aan broeder Simon en die werden ook uitgebreid becommentarieerd. Opvallend was telkens de bescheiden, geestige en soms met lichte zelfspot voorziene houding die broeder Simon bij al die loftuitingen tentoonspreidde.

Aan het einde van de ochtend namen wij allen met grote dankzegging afscheid van broeder Simon en beloofden dat wij de voorgenomen “Dag van de Kerkmuziek” die wij in ons bisdom in 2019 willen organiseren, in de abdij gaan houden. Broeder Simon zal bij dit evenement onze eregast zijn!