Cantorcursus Wieringermeer afgesloten

De vervolgcursus cantor die de afgelopen maanden gehouden werd in de parochie Wieringermeer is zaterdag 28 mei jl. afgesloten met een eucharistieviering in de Christus Koningkerk in Wieringerwerf. Zes cursisten (Henk de Baaij, Peter van Diepen, Elise en René Koks, Marian Poelsma en Jan van Wieren) functioneerden als cantor. De zevende cursist, Jan Rasing, is helaas enkele dagen voor de afsluiting van de cursus plotseling overleden. Hij werd aan het begin van de viering door pastor Tilma herdacht en op zijn stoel lagen bloemen.
Na afloop van de viering kregen de cursisten een getuigschrift waarin wordt vermeld dat zij nu over de nodige kennis en vaardigheden beschikken om als cantor in de liturgie te kunnen functioneren.

De KSSG kan ook in uw parochie (of parochieel samenwerkingsverband) een cursus organiseren. Klik hier voor meer informatie.