Dag van de Kerkmuziek

Stond de Dag van de Kerkmuziek vorig jaar in het teken van het afscheid van mgr. Wiertz en de presentatie van twee nieuwe muziekmappen, in 2018 wordt de Dag van de Kerkmuziek gekoppeld aan de Heiligdomsvaart te Maastricht. Vandaar dat u welkom bent in de Sint Servaas op Sacramentsdag, donderdag 31 mei. Deelnemers zijn uitgenodigd ’s middags te repeteren aan liturgische koorwerken in een gelegenheidskoor dat om 19 uur samen met het
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia (St. Pieter op de Berg te Maastricht) o.l.v. Axel Jansen en het Kerkelijk Zangkoor St. Gregorius (Mheer) o.l.v. Annie Jansen
de eucharistieviering verzorgt. Daarnaast is er zoals jaarlijks een workshop gregoriaans door Hans Heykers (over de gezangen voor Sacramentsdag) en een masterclass orgel door Marcel Verheggen e.a. aan de hand van meegebrachte orgelliteratuur.
Programma Dag van de Kerkmuziek donderdag 31 mei

14.00 uur ontvangst bij de Zusters onder de Bogen en opening
14.15 uur Workshops/masterclass en repetitie gelegenheidskoor o.l.v. Annie Jansen
15.15 uur Pauze met koffie
15.30 uur Vervolg
17.00 uur Koffie en broodje in de Kanunnikenkelder Servaas
17.30 uur Rondleiding door de Sint Servaas
19.00 uur Eucharistieviering Sacramentsdag in de St.-Servaas gezongen door de twee koren & gelegenheidskoor

Tijdens deze Eucharistieviering vindt zoals elk jaar op Sacramentsdag de aanstelling plaats van de bijzondere bedienaren van de H.Communie voor het Bisdom Roermond
Welkom! Natuurlijk kan men ook enkel aan de Eucharistieviering deelnemen.
www.sgv-roermond.nl
www.heiligdomsvaartmaastricht.nl
Aanmelding Om een soepele organisatie voor deze dag te kunnen garanderen is het van belang dat men zich aanmeldt (tot 15 mei),
uitsluitend per email: dagvandekerkmuziekroermond@yahoo.nl A

an de dag zijn geen kosten verbonden, maar een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld.
Bijtijds krijgt u verdere informatie toegestuurd!