Dirk van Egmond nieuwe penningmeester KSSG

Bisschop dr. J.M. Punt heeft met ingang van 14 juni 2016 de heer Dirk van Egmond benoemd tot penningmeester van de Kerkelijke Stichting St. Gregorius in het bisdom Haarlem-Amsterdam (KSSG H-A). De heer Van Egmond is de opvolger van Wim Boerstoel, die ruim elf jaar penningmeester was (sinds 2005 van de diocesane NSGV en sinds september 2014 van de nieuw opgerichte KSSG) en in april jl. op zijn eigen verzoek door mgr. Punt eervol van deze functie is ontheven.

Dr. Dirk J. van Egmond (* 1954) heeft een uitgebreide staat van dienst op het gebied van o.a. bedrijfskunde, economie en financieel management. Hij studeerde en werkte in binnen- en buitenland, waaronder ook voor de Europese Unie. Daarnaast is hij al 50 jaar actief als organist in diverse protestantse en katholieke kerken, tegenwoordig o.a. in de H. Pancratiuskerk in zijn woonplaats Castricum (zie foto) en in de H. Agathakerk in Beverwijk.