Eerste insigne bij 65-jarig koorjubileum uitgereikt in Uithoorn

Veel parochies kennen trouwe tot zeer trouwe koorleden. Regelmatig wordt er een koorlid gehuldigd vanwege een jubileum. Daartoe kan een medaille van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging worden aangevraagd: koper bij 12 ½ jaar, zilver bij 25 jaar en goud bij 40 jaar.

Omdat steeds meer kerkkoorzangers en –zangeressen ook na het 40-jarig jubileum nog vitaal genoeg zijn om door te zingen, bleek er in de loop der tijd behoefte te bestaan aan aanvullende jaartalinsignes bij 50-, 55- en 60-jarige jubilea, die op het draaglint van de eerder uitgereikte gouden medaille kunnen worden bevestigd.

En dat zingen gezond is blijkt uit de toenemende vraag naar insignes voor een 65- en 70-jarig koorlidmaatschap! Die insignes zijn sinds begin van dit jaar leverbaar met een bijbehorende oorkonde. In ons bisdom mocht op zondag 6 maart jl. het eerste gouden insigne ‘65’ worden opgespeld in Uithoorn bij de heer Co van Lammeren. Hij heeft sinds 1950 gezongen in drie parochies in Amsterdam-West en sinds 1976 is hij lid van het kerkkoor in de Emmaüsparochie (v/h Allerheiligst Sacrament) te Uithoorn.

Dhr. Co van Lammeren, zojuist onderscheiden, bekijkt samen met pastor Derek Karwoski de ingelijste oorkonde.


Parochie- en koorbesturen die ook onderscheidingen willen aanvragen voor hun trouwe koorleden verwijzen we naar de informatie op de pagina Onderscheidingen.