Ereteken voor Bijzondere Verdiensten toegekend aan Dhr. Steur

Door middel van de toekenning van het Ereteken voor Bijzondere Verdiensten wil het bestuur van de Kerkelijke Stichting St. Gregorius in het Bisdom Haarlem – Amsterdam haar grote waardering tonen voor de inspanningen die Dhr. Steur die zich vele jaren heeft getroost om samen met de koorleden de liturgie op te luisteren. Eigenlijk is opluisteren hierbij een veel te zwak woord. Goed gekozen en goed uitgevoerde  kerkmuziek maakt de liturgie niet alleen maar esthetisch mooier, maar helpt koorleden en ‘de mensen in de kerk’ dichter bij God te komen – en daar heeft u zich op vele manieren voor ingespannen.

Het jeugdkoor dat u vanaf  1975 leidde, bleef bestaan, ook toen de leden iets ouder waren geworden. Het werd het dameskoor Vivace en het bestaat nog steeds. Ook heeft u zich vele jaren ingespannen voor het middenkoor Avanti.

In het bijzonder moet uw werk met het Jambokoor hier nog vermeld worden. Met dat koor heeft u in de regio Afrikaanse muziek geïntroduceerd en zo mensen in contact gebracht met een heel andere manier van geloofsbeleving. U voert deze muziek nog steeds uit en haalt daarmee – ook niet onbelangrijk – geld op voor de missie. De belangstelling voor deze muziek blijft niet beperkt tot de eigen gemeenschap, maar wordt ook in oecumenisch verband gewaardeerd.

Ik had graag zelf u deze onderscheiding uitgereikt, maar door de verschuiving van de datum was het onmogelijk om vervoer te regelen. Onze waardering voor al uw werk is daarmee niet minder en ik feliciteer u van harte met de toekenning van het Ereteken voor Bijzondere Verdiensten.

 

Namens het bestuur van de KSSG H-A

 

Dr. T. N. M. van Brederode