Het muziekleven van Ger Duyves (1931-2004)

Zondag 26 juni jl. werd in de parochiekerk van Bergen (NH) een boekje gepresenteerd dat klarinettist Michel Duijves geschreven heeft over zijn vader: Het muziekleven van Ger Duyves. Een boeiend levensverhaal van een kerkmusicus/muziekleraar die in totaal 14 jaar bestuurslid geweest is van de diocesane Sint-Gregoriusvereniging.

Ger Duyves (1931-2004) is geboren in Noord-Scharwoude in een familie waarin de muziek een grote rol speelde. Zo was vader Dirk de organist en oom Piet de dirigent van het mannenkoor in de Sint-Jan de Doperkerk. ‘Heeroom’ Jacob heeft als priester ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de kerkmuziek, onder meer als voorzitter van de diocesane Sint-Gregoriusvereniging en als stimulator van nieuwe liturgische kerkliederen.
Ger zelf was o.a. dirigent en organist in Bergen en Schoorl en hij bleek ook over compositorische gaven beschikt te hebben. Zijn werken zijn echter nooit uitgegeven. Tijdens de boekpresentatie werden enkele van zijn 105 composities uitgevoerd, waaronder Prelude, Adagio en Ossewa fuga voor orgel, een deel uit zijn Koraalmis en twee liturgische liederen.
Bij het boek is ook een cd gevoegd waarop enkele werken van Ger Duyves te horen zijn, niet alleen kerkelijke werken, maar bijv. ook een aantal liederen in het dialect dat in zijn geboorteplaats Noord-Scharwoude gesproken werd (“Kerremus in Noordskerwou”) en instrumentale muziek die hij schreef voor zijn kinderen en kleinkinderen.

Het boekje (inclusief cd) Het muziekleven van Ger Duyves kost € 16,50 en is te bestellen bij de auteur.