Mgr. Jan Valkestijn overleden

Vrijdag 16 juni jl. is priester, kerkmusicus, componist en musicoloog mgr. drs. J.W.N. (Jan) Valkestijn op 88-jarige leeftijd overleden.

Van 1963 tot 1989 was hij directeur van het Muziekinstituut en rector cantus van de kathedraal Sint-Bavo in Haarlem. In die tijd wist hij het niveau van de kerkmuziek in de kathedraal op een zodanig hoog niveau te krijgen en te behouden dat het Kathedrale Koor grote bekendheid kreeg in binnen- en buitenland. Hij heeft hiervoor talloze onderscheidingen ontvangen, waaronder de titel Member of the British Empire (MBE) vanwege zijn verdiensten voor de promotie van de Engelse koorcultuur in Nederland.

Van 1968 tot 1993 (met een onderbreking van 1978 tot 1984 wegens zijn studie musicologie) was hij bestuurslid (en ook zes jaar lang voorzitter) van de diocesane afdeling van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV). Hij zette zich in die functie met hart en ziel in voor de kerkmuziek ‘buiten de kathedraal’. Op zaterdag 25 september 1993, kort na zijn 65ste verjaardag, werd met een grote zangbijeenkomst in de kathedraal (“Hommage aan Jan Valkestijn”) afscheid van hem genomen als bestuurslid. Daarbij waren ca. 1000 (!) koorleden uit het gehele bisdom aanwezig die enkele van zijn composities uitvoerden.

Jan Valkestijn heeft ook veel liturgische muziek gecomponeerd, waarmee hij een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan de liturgie, voor kerken en kathedralen, voor rooms-katholieke en protestantse geloofsgemeenschappen.

Op onze website vindt u twee driestemmige psalmmotetten die gratis te downloaden zijn voor liturgisch gebruik.

Donderdag 22 juni werd een avondwake gehouden in de St.-Bavokathedraal in Haarlem.

Vrijdag 23 juni werd in de kathedraal de uitvaart gehouden, waarna mgr. Jan Valkestijn werd begraven op het parochiekerkhof van Overveen.