Nieuws

Zangbijeenkomst rond kerstrepertoire in Nieuw-Vennep

Gezangen voor de kersttijd worden toegelicht en samen gezongen tijdens een zangbijeenkomst voor koorleden en ieder die mee wil doen op zaterdag 11 november a.s. in Nieuw-Vennep.

Lees verder

Zangdag Gregoriusblad gaat niet door

Wegens te weinig aanmeldingen gaat de geplande zangdag van het Gregoriusblad (Heemstede, 30 september) helaas niet door.

Lees verder

Mgr. Jan Valkestijn overleden

Vrijdag 16 juni jl. is priester, kerkmusicus, componist en musicoloog mgr. drs. J.W.N. (Jan) Valkestijn op 88-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend als dirigent van het Kathedrale Koor en als componist van liturgische muziek, maar hij was ook bijna 20 jaar bestuurslid van het diocesane afdelingsbestuur van de NSGV.

Lees verder

KSSG-bestuurslid br. Simon viert bijzonder kloosterjubileum

Op de vrijdag na Hemelvaart vierde ons bestuurslid Br. Simon Laoût osb in de abdij van Egmond zijn 60-jarig professiefeest met een eucharistieviering waarin hijzelf de hoofdcelebrant was.

Lees verder

Studiedag rond Baltische orgelmuziek succesvol verlopen

De studie- en contactdag voor organisten op zaterdag 22 april is succesvol verlopen. Elf organisten bezochten de studiedag die gegeven werd door Una Cintina, organist van de Sint Laurentiuskerk te Alkmaar. Het onderwerp dat behandeld werd was orgelmuziek uit de Baltische staten.

Lees verder

KSSG trekt het bisdom in met de Parochietour Kerkmuziek

De KSSG Haarlem-Amsterdam wil in de komende twee jaar een bezoek brengen aan zoveel mogelijk parochies en regionale verbanden van parochies om met de verantwoordelijken voor liturgie en kerkmuziek na te denken over de huidige situatie, de mogelijkheden voor de toekomst en de gewenste ondersteuning vanuit de KSSG.

Lees verder

Zingen om de Geest

Het karmelitaanse Centrum voor Spiritualiteit Raakpunt organiseert op 22 april in Nieuw-Vennep een zangochtend rond het thema van Pinksteren.

Lees verder

Nathalie uit Almere krijgt eerste kinderkoormedaille tijdens kinderkorenfestival

Acht kinderkoren waren zaterdag 25 maart bij elkaar in de O.L.Vrouwekerk in Hilversum. Er werd veel samen gezongen en ook was er voor alle koren gelegenheid om zelf twee of drie liederen te zingen. Tussendoor kreeg Nathalie uit Almere de eerste kinderkoormedaille van de KSSG, omdat ze al vijf jaar zingt in ‘het Lichtpuntje’. Aan het eind van de middag gingen de kinderen naar de school naast de kerk. Daar leerde musicalacteur en zangcoach Jorge Verkroost hen een aantal musicalsongs.

Lees verder

Hoe maak ik een eenvoudige improvisatie?

Het antwoord op die vraag kregen de zeventien deelnemers tijdens de eerste studie- & contactdag voor amateurorganisten van dit seizoen, die werd gegeven op het Adema-orgel van de O.L.V. Geboortekerk te Uitgeest. De docent was niemand minder dan de improvasatieconcourswinnaar Geerten Liefting.

Lees verder

Orgelserie in kathedraal

De 44ste serie orgelconcerten in de Haarlemse Sint-Bavokathedraal staat dit jaar in het teken van twee Haarlemse componisten (Andriessen en De Klerk) en van 500 jaar Reformatie (het Lutherkoraal als inspiratiebron).

Lees verder

In memoriam

Kort na elkaar overleden twee kerkmusici uit ons bisdom, die zich beiden jarenlang hebben ingezet voor de verzorging van tallozen vieringen in een groot aantal kerken: Gerard Koopmanschap, die vooral in Hilversum actief was, en Cor Oost, die dirigent-organist was in Bennebroek, Haarlem en Heiloo.

Lees verder

Kinderkorenfestival in omroepstad Hilversum

Een dagje uit met het kinderkoor? Kom dan op 25 maart 2017 naar Hilversum voor het kinderkorenfestival! Begin de dag met een bezoek aan het museum ‘Beeld en Geluid’, doe daarna mee aan het kinderkorenfestival en laat tenslotte de kinderen een uur zingen met musicalacteur/zangcoach Jorge Verkroost.

Lees verder

Ruim 70 koorleden onderscheiden

Vandaag, 22 november, is het de feestdag van Sint Cecilia, patrones van de (kerk)muziek. Rond deze datum worden jubilerende koorleden vaak gehuldigd met een medaille van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. In ons bisdom werden en worden dit jaar ruim zeventig koorleden onderscheiden.

Lees verder

Drie bijzondere studiedagen voor organisten in 2017

Ook in het voorjaar van 2017 heeft de KSSG Haarlem-Amsterdam weer een bijzonder aanbod van studie- en contactdagen voor organisten: drie fraaie orgels, drie gerenommeerde docenten en drie boeiende onderwerpen!

Lees verder

Zangdag en Festival of Lessons and Carols

Met een speciale vesperviering volgens het model van het bekende Engelse Festival of Lessons and Carols wordt op zaterdag 26 november a.s. in de H. Adelbertuskerk in Haarlem-Noord de Advent van 2016 geopend. Wie mee wil zingen in het koor is om 10.00 uur welkom: dan begint een zgn. scratchdag: in één dag studeren we met elkaar een groot aantal meerstemmige liederen in – grotendeels afkomstig uit de Anglicaanse traditie – die tijdens de vesperviering zullen worden uitgevoerd.

Lees verder

Koorleden zingen bij de bron in Heiloo

Op 29 oktober, de laatste zaterdag van deze Rozenkransmaand, waren ruim veertig koorleden en dirigenten bijeen in O.L.Vrouw ter Nood in Heiloo voor een zang- en bezinningsdag rond het Ave Maria en het Magnificat.
Eén van de deelnemers geeft een impressie.

Lees verder

Oud-bestuurslid Chr. Wüst overleden

Het bestuur van de KSSG gedenkt met respect en dankbaarheid oud-bestuurslid Christ Wüst, die op 96-jarige leeftijd is overleden.

Lees verder

Pels-orgel in Laurentiuskerk Alkmaar na verplaatsing opnieuw ingewijd

Het Pels-orgel van de Sint-Laurentiuskerk in Alkmaar staat weer op de oorspronkelijke plek achter in de kerk. Na de renovatie en verplaatsing werd het orgel op vrijdag 9 september jl. ingewijd.

Lees verder

Dirigenten maakten kennis met onbekend repertoire

Zestien dirigenten kwamen zaterdag 3 september naar Zaandam om kennis te maken met onbekend repertoire, waaronder missen van Frank van Nimwegen en twee toonzettingen van het vernieuwde Onze Vader.

Lees verder

Video en bladmuziek met nieuwe Onze Vader-toonzetting

De NRL heeft alvast één nieuwe toonzetting gepubliceerd van het Onze Vader in de nieuwe vertaling, zoals die vanaf 26/27 november gebruikt zal worden in de r.-k. liturgie. In september volgen meer toonzettingen.

Lees verder

Het muziekleven van Ger Duyves (1931-2004)

Er is een boekje verschenen over de kerkmusicus/muziekleraar Ger Duyves, die o.a. koordirigent en organist was in Bergen en Schoorl. Bij het boekje is een cd ingesloten met enkele van zijn 105 composities.

Lees verder

Pro Ecclesia voor kinderkoordirigente Marianne van Gemert

Pauselijke onderscheidingen worden slechts zelden verleend, bijzonder is het daarom dat kinderkoordirigente Marianne van Gemert in Heemskerk de eremedaille Pro Ecclesia et Pontifice mocht ontvangen.

Lees verder

Dirk van Egmond nieuwe penningmeester KSSG

De Bisschop heeft Dirk van Egmond uit Castricum benoemd tot penningmeester van de KSSG. Hij is de opvolger van Wim Boerstoel, die op eigen verzoek eervol van deze functie is ontheven.

Lees verder

Zingen bij de bron

Op 29 oktober 2016 wordt in het diocesaan heiligdom van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo een bezinningsdag gehouden rond het Ave Maria en het Magnificat, vooral bedoeld voor dirigenten en leden van kerkkoren.

Lees verder

Basiscursus koordirigent 2016 afgesloten

Zes deelnemers aan de basiscursus dirigent ontvingen zaterdag 11 juni jl. een getuigschrift nadat zij deze cursus met succes hadden afgesloten.

Lees verder

Cantorcursus Wieringermeer afgesloten

Zes deelnemers van de cantorcursus in de parochie Wieringermeer hebben afgelopen zaterdagavond een getuigschrift ontvangen. Ze beschikken nu over de nodige kennis en vaardigheden om als cantor in de liturgie te kunnen functioneren.

Lees verder

Repertoiredag voor kerkkoordirigenten

Aan het begin van het komende nieuwe koorseizoen geven we aan dirigenten van kerkkoren de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met divers repertoire voor verschillende gelegenheden. De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 3 september a.s. in de Sint-Jozefkerk in Zaandam.

De nadruk tijdens deze studie-ochtend zal liggen op repertoire dat is uitgegeven bij muziekuitgeverij Intrada te Heerenveen.

Lees verder

Bureau KSSG verhuist naar Vogelenzang

In mei is de KSSG met het bisdom meeverhuisd naar De Tiltenberg in Vogelenzang. Het postadres is voortaan Postbus 1053, 2001 BB Haarlem.

Lees verder

Nieuwe vertaling Onze Vader komende Advent ingevoerd

Vanaf de eerste zondag van de Advent (27 november 2016) zal een nieuwe versie van het Onze Vader gebruikt worden in de liturgie.

Lees verder

Eerste insigne voor 70-jarig koorjubileum in Heemskerk

Koorzanger Herman van der Plas uit Heemskerk was de eerste die in ons bisdom het nieuwe insigne vanwege een 70-jarig koorjubileum mocht ontvangen.

Lees verder

Eerste insigne bij 65-jarig koorjubileum uitgereikt in Uithoorn

Dat zingen gezond is blijkt uit de toenemende vraag naar insignes voor een 65- en 70-jarig koorlidmaatschap! Die insignes zijn sinds begin van dit jaar leverbaar. In ons bisdom mocht op zondag 6 maart jl. het eerste gouden insigne ‘65’ worden opgespeld in Uithoorn bij de heer Co van Lammeren.

Lees verder

Haarlemmer Orgelboek op YouTube

Drie werken uit het Haarlemmer Orgelboek zijn te beluisteren via YouTube: Mark Heerink speelt werken van Manneke, Raas en Van Belle.

Lees verder

Twee psalmen van Jan Valkestijn voor driestemmig koor

We bieden via deze website twee psalmmotetten aan voor driestemmig gemengd koor en orgel van Jan Valkestijn, die in mei van dit jaar zijn 60-jarig priesterfeest hoopt te vieren.

Lees verder

Basiscursussen cantor krijgen vervolg

Er zijn onlangs twee basiscursussen cantor afgesloten (Middenmeer en Hoofddorp). De beide cursussen krijgen dit voorjaar nog een vervolg. Er is nog plaats in Hoofddorp.

Lees verder

Nederlands Gregoriaans Festival 2016 in teken van Jheronimus Bosch

Van vrijdag 3 juni t/m zondag 5 juni vindt in ’s-Hertogenbosch de zesde editie plaats van het Nederlands Gregoriaans Festival rond het thema FANTASTISCH, waarbij wordt ingesprongen op het Jheronium Boschjaar.

Lees verder

Sandra Fase benoemd in bestuur KSSG H-A

Mevrouw A.M. (Sandra) Fase – van Winsen is door bisschop Punt benoemd tot bestuurslid van de KSSG Haarlem-Amsterdam. Ze was al actief lid van de diocesane werkgroep Kind-Koor-Kerk.

Lees verder

Begeleidingen en besprekingen op website ‘Kom en zing’

Gebruikers van de kinderzangbundel Kom en zing! kunnen op www.komenzing.nl nu ook van enkele liederen een instrumentale begeleiding vinden. Verder komen er regelmatig nieuwe liedbesprekingen in de rubriek ‘Over de liederen’. De komende periode zullen vooral liederen voor de Veertigdagentijd, de Goede Week en Pasen worden toegelicht.

Lees verder

Cursussen voor dirigent en cantor starten in januari

Zaterdag 9 januari 2016 starten in ons bisdom twee cursussen voor amateur-kerkmusici: een oriëntatiecursus cantor (5 zaterdagochtenden) in Hoofddorp en een basiscursus dirigent (15 zaterdagochtenden) in Haarlem.

Lees verder

Weer pijporgel in bedevaartskapel Heiloo

Vele jaren lang was in de grote bedevaartskapel van het diocesaan heiligdom O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo geen echte orgelklank meer te horen. De koren en de samenzang werden in de afgelopen decennia begeleid met een elektronisch orgel. Enkele maanden geleden kreeg het bestuur van het heiligdom door de iPabo Amsterdam een pijporgel aangeboden, dat door de fa. Adema/Scheurs gebouwd is in 1964 voor de aula van deze school.

Lees verder

Extra inkomsten voor het koor via SponsorKliks

Voor iedere non-profitorganisatie, dus ook voor kerkkoren, is het nu mogelijk om extra inkomsten te verwerven via SponsorKliks. Een percentage van ieder aankoopbedrag kan door een groot aantal internetwinkels worden geschonken aan uw organisatie.

Lees verder