Nieuws

Uitnodiging: Nederlands Gregoriaans Festival

Als vervolg op het schrijven van enige weken geleden ontvangt u middels deze brief een concrete uitnodiging om deel te nemen aan de estafette van het Gregoriaans Festival 2019 in de kathedrale basiliek van St. Jan te ’s-Hertogenbosch. Uiteraard wordt er nog druk aan het programma gesleuteld maar de meeste ingrediënten voor dit festival liggen al vast:
concerten, lezingen, workshops, premiere-uitvoering van de opdrachtcompositie en natuurlijk onze
Gregoriaanse Estafette Voordracht in de kathedraal.

Voor dit laatste wil ik u concreet uitnodigen om hieraan deel te nemen.

Lees verder

Zaterdagmiddagconcerten Willibrordusorgel

Op zaterdag 4 mei start in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo aan de Leidsevaart de 46ste serie Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel. De reeks wekelijkse concerten met afwisselende programma’s wordt voortgezet t/m de laatste zaterdag van september, 28 september.
De concerten beginnen om 15 uur (behalve het concert op 22 juni dat 20:15 uur begint), en duren ongeveer één uur.
Traditiegetrouw is de serie gratis toegankelijk. Wel wordt na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Lees verder

Ons bereikte het droeve bericht, dat op 25 februari jongstleden is overleden, Hinke Hillege

Hinke was een enthousiast en gedreven amateur kerkmusicus. Toen de mogelijkheid daartoe zich voordeed, heeft zij, om zich verder te bekwamen besloten de drie-jarige opleiding tot Kerkmusicus 3, de hoogste amateur kwalificatie, te volgen. Na het behalen van haar diploma, is zij lid geworden van het bestuur van de St. Gregoriusvereniging in het – toen nog – bisdom Haarlem.

Lees verder

The Passion in Castricum en Beverwijk

Nu voor het derde jaar op rij in steeds een andere samenstelling is The Passion in Beverwijk en Castricum een begrip aan het worden. Onder de gedreven leiding van dirigente Marieke Zondervan, krijgt een ieder de kans om in 7 repetities aan dit spektakel mee te werken.

Lees verder

Afscheid Dhr. Jak en een warm welkom voor Mw. Bijman

Als bestuur danken wij Dhr. Gerard Jak voor zijn jarenlange waardevolle inzet. We hebben gemeend dat deze waardering geuit mocht worden door het uitreiken van de Eremedaille voor Bijzondere Verdiensten. Met de daarbij behorende bloemen en lovende woorden geven ook wij als bestuur de belangrijke taak van Dhr. Gerard Jak graag in handen van Mw. Anneke Bijman.

Lees verder

Medaille bijzondere verdiensten voor Dhr. van Haaster

Nu na 17 jaar vindt Dhr. van Haaster het tijd om de baton door te geven aan de volgende generatie. Voor al zijn inzet om de gregoriaanse muziek nieuw leven in te blazen heeft de KssG H-A ingestemd Dhr. van Haaster te decoreren met een medaille voor bijzondere verdiensten.
Zichtbaar trots en ontroerd nam hij de decoratie in ontvangst. Hij fluisterde ons bestuurslid toe: “Dit had ik helemaal niet verwacht, ik ben er echt trots op!”

Lees verder

Broeder Simon, hartelijk bedankt!

Vrijdag 19 september stond in het teken van het afscheid van broeder Simon als bestuurslid. Ons zeer gewaardeerd bestuurslid had in het voorjaar al gemeld dat zijn kwakkelende gezondheid hem noopte om zijn lidmaatschap van ons bestuur te beëindigen. De meest gepaste plaats om een waardig afscheid voor broeder Simon te vieren, was in zijn eigen abdij.

Lees verder

Ereteken voor Bijzondere Verdiensten toegekend aan Dhr. Steur

Orgelconcert St. Christoforuskerk te Schagen

Zondag 23 september geeft Marja van der Ploeg een orgelconcert in de St. Christoforuskerk te Schagen. Het concert begint om 15:30 uur, toegang is vrij, na afloop is een collecte.

Lees verder

Inspiratiedag 13 oktober 2018

Tweede dag van ontmoeting en bemoediging voor vrijwilligers/sters, pastores, bestuurders
en andere belangstellenden georganiseerd door de Vereniging van Pastoraal Werkenden
in het bisdom Haarlem-Amsterdam
Sint Willibrorduskerk, Heiloo 13 oktober 2018

Lees verder

Afscheid Lia Pennycook-Hilbers

Na onze vergadering van 13 juli hebben we afscheid genomen van Lia Pennycook-Hilbers, die onze KSSG en voorganger NSGV Haarlem-Amsterdam meer dan 11 jaar heeft bijgestaan als notuliste van onze vergaderingen. Lia heeft dat altijd op zeer secure wijze gedaan en zonder haar was goed besturen toch behoorlijk lastiger geworden. Wij zijn Lia dan ook zeer erkentelijk voor al haar inspanningen en mooie werk. Wij zullen haar in de toekomst node gaan missen!

Lees verder

Kerkmuziekdag in Emmeloord 6 oktober

Zaterdag 6 oktober bent u van harte welkom op onze ‘kerkmuziekdag’,
deze keer in de H. Michaelkerk in Emmeloord.

Aanvang 10.00 uur,
thema: ‘Marialiederen’ en het ‘sanctus’.

Lees verder

SGGL Groningen-Leeuwarden

Op zaterdag 7 juli 2018 – de dag van de heilige Allyrius (ook Illidius) van Clermont – heeft de Bisschop van Groningen-Leeuwarden, mgr. dr. C.F.M. van den Hout, het reglement ondertekend waarmee de oprichting van de Diocesane Commissie voor Kerkmuziek Sint Gregorius in het bisdom Groningen-Leeuwarden (SGGL Groningen-Leeuwarden) een feit is geworden.

Lees verder

Lieddag in Houten 6 oktober

Een samenwerking van Koor Cantilene in Houten, Tom Löwenthal en de NSGV, heeft ertoe geleid
dat er een nieuwe Nederlandstalige Mis is geschreven voor kerkkoren, met daarin diverse gewenste gezangen!
Deze mis zal op deze lieddag voor het eerst gepresenteerd worden.

Lees verder

Willem de Boer plotseling overleden

Mede-oprichter van Code-Music, Willem de Boer, is zaterdag 30 juni 2018 plotseling overleden.
Willem heeft zich jarenlang ingezet voor de jongerenkoren in rooms-katholiek Nederland. Als directeur van de KCL (Katholieke Centra voor Levensvorming, sinds 1977), later bij LSJ (Landelijk Steunpunt Jongerenkoren) en ResponZ, de voorloper van Code-Music.

Lees verder

Concert in de toren van de St. Vitus

Een groep van acht instrumentalisten van het Goois Symphonie Orkest geeft een tweetal concerten in de toren van de St. Vituskerk, om 12.30 uur en om 14.00 uur.
Bij gelegenheid van de 125e verjaardag van de Sint Vituskerk zal er een uniek concert in de toren plaatsvinden.
Het vindt plaats op zaterdag 7 juli 2018.

Lees verder

Derde amateur organisten dag

We gaan al weer op naar de derde cursusdag o.l.v. Tjeerd van der Ploeg.
Ditmaal zijn we in de Taborkerk in Purmerend

Lees verder

Unieke set van 150 Psalmen op CD

Stichting Psalterium (opgericht januari 2015) heeft ten doel: het publieke begrip en de herwaardering voor een historisch Europees muzikaal erfgoed, het middeleeuws gregoriaans, te bevorderen binnen en buiten een liturgisch kader.

Lees verder

Amateur organisten in Christoforuskerk te Schagen

Op zaterdag 12 mei werd de 2de cursusdag gehouden voor amateur organisten in ons bisdom. Tjeerd van der Ploeg was ditmaal gastheer in zijn eigen Christoforuskerk in Schagen. Een ieder vergaapte zich aan het fraaie Engelse orgel en de zeer boeiende uitleg die Tjeerd daarover gaf.

Lees verder

Dag van de Kerkmuziek

U bent welkom in de Sint Servaas op Sacramentsdag, donderdag 31 mei. Deelnemers zijn uitgenodigd ’s middags te repeteren aan liturgische koorwerken in een gelegenheidskoor dat om 19 uur samen met het
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia (St. Pieter op de Berg te Maastricht) o.l.v. Axel Jansen en het Kerkelijk Zangkoor St. Gregorius (Mheer) o.l.v. Annie Jansen
de eucharistieviering verzorgt. Daarnaast is er zoals jaarlijks een workshop gregoriaans door Hans Heykers (over de gezangen voor Sacramentsdag) en een masterclass orgel door Marcel Verheggen e.a. aan de hand van meegebrachte orgelliteratuur.

Lees verder

Cursus amateur organisten

Zaterdag 21 april, een prachtige zonnige dag, maar ook de dag waarop we gestart zijn met de cursus van Tjeerd van der Ploeg voor amateur organisten.

Lees verder

Start cursus amateur organisten

De cursus voor amateur organisten gaat van start, op 21 april in de St. Pancratiuskerk te Castricum, dorpsstraat 113

Lees verder

175 jaar St. Josephkerk in Haarlem

Op 31 mei 1843 werd de St. Josephkerk ingewijd en in gebruik genomen. Nu in 2018 vieren we ons 175 jarig jubileum.
Van 19 maart (feest van de Heilige Joseph) tot 25 november 2018 organiseren we dan ook lezingen, concerten, rondleidingen en andere feestelijke activiteiten.

Lees verder

Studieochtend voor dirigenten

Op zaterdag 7 april a.s. organiseert de NSGV Utrecht in Dedemsvaart een studieochtend voor dirigenten met als thema: “de ouder wordende stem”. De ochtend staat onder leiding van de zangpedagoge Ellen Steffers-Dekker.

Lees verder

Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel

Op zaterdag 5 mei start de 45ste serie Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel in de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem. Dit seizoen wordt er speciale aandacht besteed aan componisten die een deel van hun leven doorbrachten en -brengen in de provincie Noord-Holland, waarvan Haarlem de hoofdstad is.

Lees verder

Orgelconcert St. Christoforuskerk

Op zondagmiddag 25 februari geeft organist Wybe Kooijmans een orgelconcert in de Schager St.-Christoforuskerk.

Lees verder

Dag vol gregoriaanse activiteiten

Stichting Amici Cantus Gregoriani organiseert voor liefhebbers een dag vol gregoriaanse activiteiten. Iedereen is van harte welkom om actief deel te nemen. Je krijgt achtergrondinformatie over het ontstaan van het gregoriaans, plaats en functie in het kerkelijk ritueel en de betekenis voor de westerse cultuur.

Lees verder

Zangbijeenkomst rond kerstrepertoire in Nieuw-Vennep

Gezangen voor de kersttijd worden toegelicht en samen gezongen tijdens een zangbijeenkomst voor koorleden en ieder die mee wil doen op zaterdag 11 november a.s. in Nieuw-Vennep.

Lees verder

Zangdag Gregoriusblad gaat niet door

Wegens te weinig aanmeldingen gaat de geplande zangdag van het Gregoriusblad (Heemstede, 30 september) helaas niet door.

Lees verder

Mgr. Jan Valkestijn overleden

Vrijdag 16 juni jl. is priester, kerkmusicus, componist en musicoloog mgr. drs. J.W.N. (Jan) Valkestijn op 88-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend als dirigent van het Kathedrale Koor en als componist van liturgische muziek, maar hij was ook bijna 20 jaar bestuurslid van het diocesane afdelingsbestuur van de NSGV.

Lees verder

KSSG-bestuurslid br. Simon viert bijzonder kloosterjubileum

Op de vrijdag na Hemelvaart vierde ons bestuurslid Br. Simon Laoût osb in de abdij van Egmond zijn 60-jarig professiefeest met een eucharistieviering waarin hijzelf de hoofdcelebrant was.

Lees verder

Studiedag rond Baltische orgelmuziek succesvol verlopen

De studie- en contactdag voor organisten op zaterdag 22 april is succesvol verlopen. Elf organisten bezochten de studiedag die gegeven werd door Una Cintina, organist van de Sint Laurentiuskerk te Alkmaar. Het onderwerp dat behandeld werd was orgelmuziek uit de Baltische staten.

Lees verder

KSSG trekt het bisdom in met de Parochietour Kerkmuziek

De KSSG Haarlem-Amsterdam wil in de komende twee jaar een bezoek brengen aan zoveel mogelijk parochies en regionale verbanden van parochies om met de verantwoordelijken voor liturgie en kerkmuziek na te denken over de huidige situatie, de mogelijkheden voor de toekomst en de gewenste ondersteuning vanuit de KSSG.

Lees verder

Zingen om de Geest

Het karmelitaanse Centrum voor Spiritualiteit Raakpunt organiseert op 22 april in Nieuw-Vennep een zangochtend rond het thema van Pinksteren.

Lees verder

Nathalie uit Almere krijgt eerste kinderkoormedaille tijdens kinderkorenfestival

Acht kinderkoren waren zaterdag 25 maart bij elkaar in de O.L.Vrouwekerk in Hilversum. Er werd veel samen gezongen en ook was er voor alle koren gelegenheid om zelf twee of drie liederen te zingen. Tussendoor kreeg Nathalie uit Almere de eerste kinderkoormedaille van de KSSG, omdat ze al vijf jaar zingt in ‘het Lichtpuntje’. Aan het eind van de middag gingen de kinderen naar de school naast de kerk. Daar leerde musicalacteur en zangcoach Jorge Verkroost hen een aantal musicalsongs.

Lees verder

Hoe maak ik een eenvoudige improvisatie?

Het antwoord op die vraag kregen de zeventien deelnemers tijdens de eerste studie- & contactdag voor amateurorganisten van dit seizoen, die werd gegeven op het Adema-orgel van de O.L.V. Geboortekerk te Uitgeest. De docent was niemand minder dan de improvasatieconcourswinnaar Geerten Liefting.

Lees verder

Orgelserie in kathedraal

De 44ste serie orgelconcerten in de Haarlemse Sint-Bavokathedraal staat dit jaar in het teken van twee Haarlemse componisten (Andriessen en De Klerk) en van 500 jaar Reformatie (het Lutherkoraal als inspiratiebron).

Lees verder

In memoriam

Kort na elkaar overleden twee kerkmusici uit ons bisdom, die zich beiden jarenlang hebben ingezet voor de verzorging van tallozen vieringen in een groot aantal kerken: Gerard Koopmanschap, die vooral in Hilversum actief was, en Cor Oost, die dirigent-organist was in Bennebroek, Haarlem en Heiloo.

Lees verder

Kinderkorenfestival in omroepstad Hilversum

Een dagje uit met het kinderkoor? Kom dan op 25 maart 2017 naar Hilversum voor het kinderkorenfestival! Begin de dag met een bezoek aan het museum ‘Beeld en Geluid’, doe daarna mee aan het kinderkorenfestival en laat tenslotte de kinderen een uur zingen met musicalacteur/zangcoach Jorge Verkroost.

Lees verder

Ruim 70 koorleden onderscheiden

Vandaag, 22 november, is het de feestdag van Sint Cecilia, patrones van de (kerk)muziek. Rond deze datum worden jubilerende koorleden vaak gehuldigd met een medaille van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. In ons bisdom werden en worden dit jaar ruim zeventig koorleden onderscheiden.

Lees verder

Drie bijzondere studiedagen voor organisten in 2017

Ook in het voorjaar van 2017 heeft de KSSG Haarlem-Amsterdam weer een bijzonder aanbod van studie- en contactdagen voor organisten: drie fraaie orgels, drie gerenommeerde docenten en drie boeiende onderwerpen!

Lees verder

Zangdag en Festival of Lessons and Carols

Met een speciale vesperviering volgens het model van het bekende Engelse Festival of Lessons and Carols wordt op zaterdag 26 november a.s. in de H. Adelbertuskerk in Haarlem-Noord de Advent van 2016 geopend. Wie mee wil zingen in het koor is om 10.00 uur welkom: dan begint een zgn. scratchdag: in één dag studeren we met elkaar een groot aantal meerstemmige liederen in – grotendeels afkomstig uit de Anglicaanse traditie – die tijdens de vesperviering zullen worden uitgevoerd.

Lees verder

Koorleden zingen bij de bron in Heiloo

Op 29 oktober, de laatste zaterdag van deze Rozenkransmaand, waren ruim veertig koorleden en dirigenten bijeen in O.L.Vrouw ter Nood in Heiloo voor een zang- en bezinningsdag rond het Ave Maria en het Magnificat.
Eén van de deelnemers geeft een impressie.

Lees verder

Oud-bestuurslid Chr. Wüst overleden

Het bestuur van de KSSG gedenkt met respect en dankbaarheid oud-bestuurslid Christ Wüst, die op 96-jarige leeftijd is overleden.

Lees verder

Pels-orgel in Laurentiuskerk Alkmaar na verplaatsing opnieuw ingewijd

Het Pels-orgel van de Sint-Laurentiuskerk in Alkmaar staat weer op de oorspronkelijke plek achter in de kerk. Na de renovatie en verplaatsing werd het orgel op vrijdag 9 september jl. ingewijd.

Lees verder

Dirigenten maakten kennis met onbekend repertoire

Zestien dirigenten kwamen zaterdag 3 september naar Zaandam om kennis te maken met onbekend repertoire, waaronder missen van Frank van Nimwegen en twee toonzettingen van het vernieuwde Onze Vader.

Lees verder

Video en bladmuziek met nieuwe Onze Vader-toonzetting

De NRL heeft alvast één nieuwe toonzetting gepubliceerd van het Onze Vader in de nieuwe vertaling, zoals die vanaf 26/27 november gebruikt zal worden in de r.-k. liturgie. In september volgen meer toonzettingen.

Lees verder

Het muziekleven van Ger Duyves (1931-2004)

Er is een boekje verschenen over de kerkmusicus/muziekleraar Ger Duyves, die o.a. koordirigent en organist was in Bergen en Schoorl. Bij het boekje is een cd ingesloten met enkele van zijn 105 composities.

Lees verder

Pro Ecclesia voor kinderkoordirigente Marianne van Gemert

Pauselijke onderscheidingen worden slechts zelden verleend, bijzonder is het daarom dat kinderkoordirigente Marianne van Gemert in Heemskerk de eremedaille Pro Ecclesia et Pontifice mocht ontvangen.

Lees verder

Dirk van Egmond nieuwe penningmeester KSSG

De Bisschop heeft Dirk van Egmond uit Castricum benoemd tot penningmeester van de KSSG. Hij is de opvolger van Wim Boerstoel, die op eigen verzoek eervol van deze functie is ontheven.

Lees verder

Zingen bij de bron

Op 29 oktober 2016 wordt in het diocesaan heiligdom van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo een bezinningsdag gehouden rond het Ave Maria en het Magnificat, vooral bedoeld voor dirigenten en leden van kerkkoren.

Lees verder

Basiscursus koordirigent 2016 afgesloten

Zes deelnemers aan de basiscursus dirigent ontvingen zaterdag 11 juni jl. een getuigschrift nadat zij deze cursus met succes hadden afgesloten.

Lees verder

Cantorcursus Wieringermeer afgesloten

Zes deelnemers van de cantorcursus in de parochie Wieringermeer hebben afgelopen zaterdagavond een getuigschrift ontvangen. Ze beschikken nu over de nodige kennis en vaardigheden om als cantor in de liturgie te kunnen functioneren.

Lees verder

Repertoiredag voor kerkkoordirigenten

Aan het begin van het komende nieuwe koorseizoen geven we aan dirigenten van kerkkoren de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met divers repertoire voor verschillende gelegenheden. De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 3 september a.s. in de Sint-Jozefkerk in Zaandam.

De nadruk tijdens deze studie-ochtend zal liggen op repertoire dat is uitgegeven bij muziekuitgeverij Intrada te Heerenveen.

Lees verder

Bureau KSSG verhuist naar Vogelenzang

In mei is de KSSG met het bisdom meeverhuisd naar De Tiltenberg in Vogelenzang. Het postadres is voortaan Postbus 1053, 2001 BB Haarlem.

Lees verder

Nieuwe vertaling Onze Vader komende Advent ingevoerd

Vanaf de eerste zondag van de Advent (27 november 2016) zal een nieuwe versie van het Onze Vader gebruikt worden in de liturgie.

Lees verder

Eerste insigne voor 70-jarig koorjubileum in Heemskerk

Koorzanger Herman van der Plas uit Heemskerk was de eerste die in ons bisdom het nieuwe insigne vanwege een 70-jarig koorjubileum mocht ontvangen.

Lees verder

Eerste insigne bij 65-jarig koorjubileum uitgereikt in Uithoorn

Dat zingen gezond is blijkt uit de toenemende vraag naar insignes voor een 65- en 70-jarig koorlidmaatschap! Die insignes zijn sinds begin van dit jaar leverbaar. In ons bisdom mocht op zondag 6 maart jl. het eerste gouden insigne ‘65’ worden opgespeld in Uithoorn bij de heer Co van Lammeren.

Lees verder

Haarlemmer Orgelboek op YouTube

Drie werken uit het Haarlemmer Orgelboek zijn te beluisteren via YouTube: Mark Heerink speelt werken van Manneke, Raas en Van Belle.

Lees verder

Twee psalmen van Jan Valkestijn voor driestemmig koor

We bieden via deze website twee psalmmotetten aan voor driestemmig gemengd koor en orgel van Jan Valkestijn, die in mei van dit jaar zijn 60-jarig priesterfeest hoopt te vieren.

Lees verder

Basiscursussen cantor krijgen vervolg

Er zijn onlangs twee basiscursussen cantor afgesloten (Middenmeer en Hoofddorp). De beide cursussen krijgen dit voorjaar nog een vervolg. Er is nog plaats in Hoofddorp.

Lees verder

Nederlands Gregoriaans Festival 2016 in teken van Jheronimus Bosch

Van vrijdag 3 juni t/m zondag 5 juni vindt in ’s-Hertogenbosch de zesde editie plaats van het Nederlands Gregoriaans Festival rond het thema FANTASTISCH, waarbij wordt ingesprongen op het Jheronium Boschjaar.

Lees verder

Sandra Fase benoemd in bestuur KSSG H-A

Mevrouw A.M. (Sandra) Fase – van Winsen is door bisschop Punt benoemd tot bestuurslid van de KSSG Haarlem-Amsterdam. Ze was al actief lid van de diocesane werkgroep Kind-Koor-Kerk.

Lees verder

Begeleidingen en besprekingen op website ‘Kom en zing’

Gebruikers van de kinderzangbundel Kom en zing! kunnen op www.komenzing.nl nu ook van enkele liederen een instrumentale begeleiding vinden. Verder komen er regelmatig nieuwe liedbesprekingen in de rubriek ‘Over de liederen’. De komende periode zullen vooral liederen voor de Veertigdagentijd, de Goede Week en Pasen worden toegelicht.

Lees verder

Cursussen voor dirigent en cantor starten in januari

Zaterdag 9 januari 2016 starten in ons bisdom twee cursussen voor amateur-kerkmusici: een oriëntatiecursus cantor (5 zaterdagochtenden) in Hoofddorp en een basiscursus dirigent (15 zaterdagochtenden) in Haarlem.

Lees verder

Weer pijporgel in bedevaartskapel Heiloo

Vele jaren lang was in de grote bedevaartskapel van het diocesaan heiligdom O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo geen echte orgelklank meer te horen. De koren en de samenzang werden in de afgelopen decennia begeleid met een elektronisch orgel. Enkele maanden geleden kreeg het bestuur van het heiligdom door de iPabo Amsterdam een pijporgel aangeboden, dat door de fa. Adema/Scheurs gebouwd is in 1964 voor de aula van deze school.

Lees verder

Extra inkomsten voor het koor via SponsorKliks

Voor iedere non-profitorganisatie, dus ook voor kerkkoren, is het nu mogelijk om extra inkomsten te verwerven via SponsorKliks. Een percentage van ieder aankoopbedrag kan door een groot aantal internetwinkels worden geschonken aan uw organisatie.

Lees verder