Onderscheidingen

Parochiebesturen en koorbesturen kunnen personen die zich verdienstelijk maken voor de muziek in de liturgie bij gelegenheid van een jubileum bij het bestuur van de KSSG H-A voordragen voor toekenning van een door de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) ingestelde kerkelijke onderscheiding (ereteken).

De voorwaarden en procedure voor het aanvragen van een dergelijke onderscheiding zijn voor elk bisdom gelijk. Klik hier voor meer informatie.
De aanvraag van de medailles (goud, zilver, brons) en toebehoren, de jaartalinsignes (50, 55, 60, 65 en 70), alsmede van de Gregoriuskaars en het erediploma  kan uitsluitend gedaan worden via de eerste pagina van dit formulier. (zodra u op de link klikt, download het formulier zich naar uw pc)
Voor het aanvragen van de plaquette of van het ereteken voor bijzondere verdiensten dient de tweede pagina van hetzelfde formulier gebruikt te worden.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dient liefst per e-mail ingediend te worden (eretekenen[at]kssg.nl)

Als u het aanvraagformulier toch liever per post indient, stuur het dan naar

KSSG H-A, Eretekenen
Postbus 389
1900 AJ  CASTRICUM

Alleen als een aanvraag tenminste DRIE MAANDEN VOOR de geplande datum van uitreiking bij ons binnen is, kunnen we een tijdige toezending van de aangevraagde eretekenen garanderen.

NIEUW: Speciale medaille voor trouwe kinderkoorleden!
Voor kinderen die al vijf jaar in het koor zingen kan bij ons een speciale medaille worden besteld in onze webwinkel.