Oud-bestuurslid Chr. Wüst overleden

Op 27 september jl. is pastor Christ Wüst overleden. Hij werd 96 jaar en was de oudste priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Naast zijn pastorale taken in diverse parochies van ons bisdom en zijn activiteiten als muziekleraar is hij meer dan veertig jaar actief geweest voor de Diocesane Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Haarlem: van 1952 tot 1987 als bestuurslid en – na zijn emeritaat – van 1987 tot 1995 als bestuursmedewerker voor de eretekenen. Tijdens zijn bestuurslidmaatschap vervulde hij meestentijds de functie van secretaris, maar hij was ook vijf jaar voorzitter.

Het bestuur van de Kerkelijke Stichting St. Gregorius gedenkt Chris Wüst met respect en dankbaarheid voor zijn grote inzet ten behoeve van de kerkmuziekbeoefening in ons bisdom en bidt dat de engelenkoren hem nu mogen ontvangen.