Ruim 70 koorleden onderscheiden

Op dinsdag 22 november jl. was het de feestdag van Sint Cecilia, patrones van de (kerk)muziek. Veel kerkkoren hielden op of rond deze datum hun jaarvergadering of hebben een gezellige bijeenkomst voor de leden. Daarbij werden veel jubilerende koorleden  in het zonnetje gezet, meestal met een gouden, zilveren of bronzen medaille van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. In ons bisdom waren dat er dit jaar ruim zeventig.

Soms wordt een gouden ereteken voor bijzondere verdiensten uitgereikt, zoals onlangs aan de heer Jan Vlaar in Oosterblokker, die vanaf de oprichting als dirigent betrokken is bij het 40-jarige koor Zingenderwijs en die met zijn talenten veel doet voor de kerkmuziek in de regio Hoorn. Hij kreeg op zaterdag 12 november deze bijzondere medaille opgespeld door de voorzitter van de KSSG Haarlem-Amsterdam, dhr. Tom van Brederode (zie foto hieronder).

ebv-voor-jan-vlaar

 

 

 

 

 

 

 

Ook krijgen koorleden, die al in het bezit zijn van een gouden medaille, een jaartalinsigne. Deze eer viel zondag 20 november jl. te beurt aan de heer C. Boot, die (zijn kinderjaren meegerekend) al 75 jaar kerkkoorzanger is! Het speciaal voor hem vervaardigde insigne werd hem zondag in de kerk van O.L.Vrouw Hemelvaart in Heemstede opgespeld door pastoor Quadvlieg (zie foto hiernaast).

Alle jubilerende koorleden van dit jaar: proficiat en hulde voor uw jarenlange inzet!