Twee psalmen van Jan Valkestijn voor driestemmig koor

De bekende Haarlemse kerkmusicus Jan Valkestijn (*1928), voormalig magister cantus van de kathedrale basiliek Sint-Bavo in Haarlem, heeft in 2006 – in opdracht van de diocesane NSGV – twee motetten geschreven voor driestemmig gemengd koor (SAB) en orgel. Het betreft hier toonzettingen van twee psalmfragmenten met een vrijwel gelijke tekstinhoud (Psalm 9, 2.3.12 en Psalm 138, 1-3).

In het jaar dat mgr. Valkestijn zijn 60-jarig priesterfeest hoopt te vieren (hij ontving zijn wijding op 26 mei 1956) biedt de KSSG Haarlem-Amsterdam deze twee composities – met uitdrukkelijke toestemming van de componist! –  gratis aan voor gebruik in de liturgie.

Lees meer over de composities en download de partituur hier.