Zangdag en Festival of Lessons and Carols

H. Adelbertuskerk, Haarlem-NoordMet een speciale vesperviering volgens het model van het bekende Engelse Festival of Lessons and Carols wordt op zaterdag 26 november a.s. in de H. Adelbertuskerk in Haarlem-Noord de Advent van 2016 geopend. Die viering begint om 17.00 uur en wordt georganiseerd door de H. Franciscusparochie i.o. in samenwerking met de KSSG Haarlem-Amsterdam.

Wie mee wil zingen in het koor is al eerder op de dag van harte welkom: om 10.00 uur begint een zgn. scratchdag: in één dag studeren we met elkaar een groot aantal meerstemmige liederen in – grotendeels afkomstig uit de Anglicaanse traditie – die tijdens de vesperviering zullen worden uitgevoerd.

Adres H. Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 28 (hoek Zaanenstraat), Haarlem-Noord.
Te bereiken vanaf station Haarlem met buslijn 3 (halte Zaanenstraat) en de lijnen 73 en 75 (halte Julianapark).
Parkeergelegenheid in de omgeving van de kerk.

Deelname aan deze dag kost € 15,00 p.p. inclusief koffie, thee, soep en bladmuziek. We vragen de deelnemers wel om zelf hun lunchpakket mee te nemen.
Opgave met naam, adres, telefoonnummer en stemsoort per e-mail en door overmaking van € 15,00 naar IBAN NL41 INGB 0006 7299 18 t.n.v. Kerkelijke Stichting St. Gregorius onder vermelding van ‘Zangdag Advent’

UPDATE 3/11/2016: Voor het gelegenheidskoor kunnen alleen alten, tenoren en bassen zich nog opgeven, voor sopranen is de inschrijving gestopt.