Zingen om de Geest

Samen gezangen oefenen voor het komende Pinksterfeest en je daarbij laten raken door wat je zingt.
Hiertoe worden koorleden en anderen die van zingen houden uitgenodigd door Raakpunt (Centrum voor Spiritualiteit – Karmel West).
De zangbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 22 april a.s. van 10.00 tot uiterlijk 14.30 uur in de RK Parochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, St. Antoniusstraat 15 in Nieuw-Vennep.
De karmeliet en kerkkoordirigent Loek Seeboldt zal de gezangen instuderen en daarbij ook ingaan op de inhoud van de teksten.
Toegang (inclusief lunch): € 6,00.
Opgave voor 17 april bij de heer Lano Jansen, 06-20127762 of per e-mail.