Ons bereikte het droeve bericht, dat op 25 februari jongstleden is overleden; Hinke Hillege

Hinke was een enthousiast en gedreven amateur kerkmusicus. Toen de mogelijkheid daartoe zich voordeed, heeft zij, om zich verder te bekwamen, besloten de drie-jarige opleiding tot Kerkmusicus 3, de hoogste amateur kwalificatie, te volgen. Na het behalen van haar diploma, is zij lid geworden van het bestuur van de St. Gregoriusvereniging in het Рtoen nog Рbisdom Haarlem. Zij heeft dat bestuurslidmaatschap tot 2014 met grote inzet en toewijding vervuld.

Hiervoor is het bestuur haar zeer dankbaar. We wensen haar man, kinderen, kleinkinderen en verdere familie en vrienden, maar zeker ook haar parochie in Driehuis, waar zij jaren gewaardeerd musicus was veel sterkte.