Basiscursus koordirigent 2016 afgesloten

Zaterdag 11 juni jl. werd in de r.-k. kerk van Nieuw-Vennep de basiscursus koordirigent 2016 afgesloten. De cursus, die in januari jl. begon, werd gevolgd door zes deelnemers. Na toetsing van hun kennis en vaardigheden bleek dat zij aan de bij hun niveau behorende eindeisen konden voldoen en daarom ontvingen zij allemaal een getuigschrift: Marlene de Graven (niveau 1) en Jos Bakker, Marieke Borst, Rob Fase, Pieter de Goede en Bart van de Rotten (niveau 2).
Van harte gefeliciteerd!

Op de foto de zes cursisten met hun getuigschrift, geflankeerd door de beide docenten Rozemarijn Kalis en Bert Stolwijk.
Achter de cursisten staan de leden van het koor Rejoice uit Nieuw-Vennep die meewerkten aan de praktijklessen en het afsluitende examen.