Begeleidingen en besprekingen op website ‘Kom en zing’

Gebruikers van de kinderzangbundel Kom en zing! kunnen op www.komenzing.nl nu ook van enkele liederen een instrumentale begeleiding vinden. Het gaat om liederen waarvan de auteursrechten berusten bij de KSSG Haarlem-Amsterdam of Uitgeverij Adveniat. De bedoeling is dat in de komende tijd steeds meer begeleidingen gepubliceerd zullen worden en dat er verwijzingen komen naar vindplaatsen van begeleidingen waarvan de auteursrechten elders berusten.
Verder komen er regelmatig nieuwe liedbesprekingen in de rubriek ‘Over de liederen’. De komende periode zullen vooral liederen voor de Veertigdagentijd, de Goede Week en Pasen worden toegelicht.