Cursusaanbod

De KSSG Haarlem-Amsterdam heeft in ons bisdom de zorg voor de vorming en toerusting op het gebied van de liturgische muziek. Bij voldoende belangstelling organiseren we cursussen voor dirigenten, organisten, cantors en koorleden. Het is ook mogelijk dat een parochie of pastorale regio een cursus aanvraagt en mede-organiseert.

Hieronder vindt u een algemeen overzicht van de cursussen die we u kunnen aanbieden. Voor actuele informatie over cursussen die daadwerkelijk van start zullen gaan, verwijzen we u naar onze pagina’s Nieuws en de Agenda.

Behalve de hieronder vermelde cursussen kunnen we op aanvraag ook andere cursussen organiseren.
Bijvoorbeeld:
– kennismaking met gregoriaans
– stemvorming voor koorleden
– studiedag of zangbijeenkomst rond een bepaald thema (psalmen, muziek voor een liturgische periode, etc.)

Voor meer informatie kunt u via de e-mail of per telefoon (0251-673060) contact met ons opnemen.

Opgave voor de cursussen kan via dit formulier.

Basiscursus Kinderzang

In de nieuwe basiscursus Kinderzang willen we ieder die leiding heeft over een kinderkoor of een andere groep kinderen de noodzakelijke bagage aanreiken om de kinderen goed en met plezier te laten zingen.
De cursus is zodanig opgezet dat het ook mogelijk is om, afhankelijk van de muzikale en/of pedagogische achtergrond, een deel van de lessen te volgen.

We hopen in september 2017 te kunnen starten.
Nadere informatie over de cursus volgt later en wordt rechtstreeks toegestuurd aan wie belangstelling heeft. Laat het ons weten via het contactformulier.

Doelgroep:
Kinderkoordirigenten (en zij die dat willen worden!), leraren basisonderwijs, catecheten, leiding kindergroepen (voorbereiding eerste communie, gezinsviering, kinderwoorddienst, etc.).
Cursusleiding:
Jan Maarten Koeman i.s.m. andere docenten
Aantal lessen:
12 (op zaterdagochtend)
Minimum aantal deelnemers:
6
Maximum aantal deelnemers:
12
Locatie:
Nog niet bekend
Cursusbijdrage:
Maximaal € 280,00

Oriëntatiecursus Cantor

In vijf bijeenkomsten wordt de deelnemers geleerd om zelfstandig of onder leiding van een dirigent eenvoudige liturgische gezangen in te studeren en voor een groep uit te voeren.

Doelgroep:
Koorleden en anderen die de capaciteiten en de bereidheid hebben om zelfstandig of in een kleine zanggroep als cantor te functioneren in de liturgie.
Cursusleiding:
Aantal lessen:
Vijf bijeenkomsten van 2 uur
Minimum aantal deelnemers:
4
Maximum aantal deelnemers:
8
Locatie:
Een kerk of kapel in het bisdom
Cursusbijdrage:
€ 80,- p.p. of € 300,- per groep van vier deelnemers en meer.

Vervolgcursus Cantor

Als vervolg op de oriëntatiecursus (zie boven) wordt de deelnemers geleerd om zelfstandig liturgische gezangen (in het bijzonder de antwoordpsalm en het allelujavers) in te studeren en voor een groep uit te voeren. Ook wordt geleerd leiding te geven aan de samenzang en een verantwoorde repertoirekeuze te maken voor een bepaalde viering.

Doelgroep:
Ieder die de oriëntatiecursus met goed gevolg heeft doorlopen en anderen die de capaciteiten en de bereidheid hebben om zelfstandig als cantor te functioneren in de liturgie.
Cursusleiding:
Aantal lessen:
Tien bijeenkomsten van 2 uur
Minimum aantal deelnemers:
4
Maximum aantal deelnemers:
8
Locatie:
een kerk of kapel in het bisdom
Cursusbijdrage:
€ 160,- p.p. of € 600,- per groep van vier deelnemers en meer.

Basiscursus dirigent (op twee niveaus)

In 15 à 20 bijeenkomsten (afhankelijk of de cursus overdag of ’s avonds gegeven wordt) krijgen de cursisten de nodige kennis en vaardigheden aangereikt die nodig zijn om met een groep een een- of meerstemmig lied of koorwerk in te studeren. De cursus wordt gegeven op twee niveaus. Als er onduidelijkheid is over het instapniveau, zal in een intakegesprek het niveau worden bepaald.

Doelgroep:
Ieder die de aanleg en de ambitie heeft om een kerkkoor te leiden.
Cursusleiding:
Aantal lessen:
De cursus bestaat uit 15 bijeenkomsten van 3 uur ofwel 20 bijeenkomsten van 2,5 uur.
Minimum aantal deelnemers:
5
Maximum aantal deelnemers:
8
Locatie:
Omgeving Alkmaar
Cursusbijdrage:
€ 360,00 p.p.

Basiscursus Kerkelijk orgelspel (op twee niveaus)

In 15 à 20 bijeenkomsten (afhankelijk of de cursus overdag of ’s avonds gegeven wordt) wordt de cursisten de nodige kennis en vaardigheden aangereikt om de zang in de liturgie doeltreffend te begeleiden en passende orgelliteratuur goed uit te voeren. De cursus kan worden gegeven op twee niveaus. Bij een intakegesprek wordt het niveau bepaald.

Doelgroep:
Amateur-organisten die in de toekomst als kerkorganist willen gaan functioneren of zij die reeds als organist werkzaam zijn, maar behoefte hebben aan scholing, gericht op de liturgische praktijk.
Cursusleiding:
Aantal lessen:
De cursus bestaat uit 15 bijeenkomsten van 3 uur ofwel 20 bijeenkomsten van 2,5 uur.
Minimum aantal deelnemers:
3 per niveau
Maximum aantal deelnemers:
4 per niveau
Locatie:
Hoorn (Koepelkerk) of een voor de cursisten meer centraal gelegen plaats
Cursusbijdrage:
€ 360,00 p.p.

Basiscursus Kerkmuziek

In zes bijeenkomsten komen diverse onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor ieder die betrokken is bij de voorbereiding en de viering van de liturgie. Doel is de deelnemers in te voeren in de rijke traditie van de liturgische muziek en verbindingen te leggen met de mogelijkheden in hun eigen praktijk.

Doelgroep:
Ieder die als cantor, dirigent, organist, voorganger of op andere wijze verantwoordelijkheid draagt voor de muziek in de liturgie.
Cursusleiding:
Aantal lessen:
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van 2,5 uur.
Minimum aantal deelnemers:
6
Maximum aantal deelnemers:
n.v.t.
Locatie:
Haarlem (vergaderzaal Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 28) of een voor de cursisten meer centraal gelegen plaats
Cursusbijdrage:
€ 120,00 p.p.