Dirigenten maakten kennis met onbekend repertoire

Zestien dirigenten (waarvan enkele uit het bisdom Rotterdam) kwamen op zaterdag 3 september jl. (de feestdag van Sint Gregorius!) naar de Sint-Jozefkerk in Zaandam om kennis te maken met onbekend repertoire voor kerkkoren. Onder leiding van Mark Heerink en Bert Stolwijk werd vooral muziek van Frank van Nimwegen uitgevoerd. Met name de composities die geschreven waren voor een tweestemmig gemengd koor – de Nederlandstalige Hubertusmis en de Latijnse Messe Antique – vielen erg in de smaak bij de deelnemers, vooral bij hen die te maken hebben met een krimpend koor dat niet meer vierstemmig kan zingen.
De missen van Frank van Nimwegen zijn te verkrijgen bij Muziekuitgeverij Intrada.

Ook werden twee toonzettingen van de nieuwe vertaling van het Onze Vader ingestudeerd: een melodie die de NRL heeft uitgebracht (zie hier) en een melodie die de Vlaamse ICLZ heeft gepubliceerd (zie hier). De meeste deelnemers vonden dat de eerstgenoemde toonzetting eenvoudiger is en sneller aangeleerd zal worden door de geloofsgemeenschap.

Vanaf de eerste zondag van de advent (weekend 26/27 november) zal de vernieuwde tekst worden ingevoerd in de liturgie. In de loop van september zal de NRL nog meer toonzettingen publiceren.

Tot slot nog een reactie die we na afloop van één van de deelnemers ontvingen:

Hartelijk dank voor de leuke en informatieve ochtend afgelopen zaterdag.

Het was fijn weer eens ’gewoon’ koorlid te zijn. En leerzaam, want zo gemakkelijk is dat nu ook weer niet!

Graag tot ziens!

Marja