Wie zijn wij

De Kerkelijke Stichting St. Gregorius in het bisdom Haarlem-Amsterdam (KSSG H-A) is op 3 september 2014 opgericht door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Dr. J.M. Punt, en stelt zich ten doel om onder verantwoordelijkheid van de diocesane bisschop de studie en de beoefening van de kerkmuziek in het bisdom Haarlem-Amsterdam te bevorderen.

Het bestuur van de KSSG H-A vervult de taken die voorheen werden uitgevoerd door het diocesane afdelingsbestuur van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) in het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Het bestuur van de KSSG H-A fungeert tegelijkertijd als diocesaan afdelingsbestuur van de NSGV en draagt als zodanig in ons bisdom o.a. de verantwoordelijkheid voor de afhandeling van aanvragen voor de eretekenen die door de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging kunnen worden toegekend aan jubilerende koorleden en kerkmusici.

Speciale aandacht geeft de KSSG H-A aan de kinderzang. De diocesane werkgroep Kind-Koor-Kerk organiseert activiteiten ter ondersteuning van de kinderkoren. In mei 2015 verscheen de bundel Kom en zing! Geloofsliederen voor kinderen, samengesteld door de werkgroep Kind-Koor-Kerk. Voor meer informatie over deze bundel: zie de website Kom en zing.

Wie een vraag heeft over liturgische muziek kan contact opnemen met onze medewerkers via dit contactformulier.

Concrete informatie over kerkmuziekrepertoire is te vinden in DoNeK, een digitale database waarin gezocht kan worden naar passende muziek voor allerlei doelgroepen en gelegenheden. Het is mogelijk om via een gratis proefabonnement van drie maanden toegang te krijgen tot een grote hoeveelheid gegevens over liturgisch zangrepertoire.

Wie op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in de liturgische muziek, achtergrondinformatie en nieuwe uitgaven, kan een abonnement nemen op het Gregoriusblad, uitgave van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging i.s.m. Uitgeverij Gooi & Sticht.

Bestuur:

Tom van Brederode, voorzitter
Dirk van Egmond, secretaris a.i. / penningmeester
Wim Boerstoel
René Domen
Sandra Fase
Br. Simon Laoût osb

Medewerker:

Anneke Bijman, bestuursmedewerker onderscheidingen

Diocesane werkgroep Kind-Koor-Kerk:

Catrien Besamusca
Sandra Fase
Jan Maarten Koeman
Karin Koets